Välkommen till ordburk.se

Jag erbjuder

  • Språkgranskning
  • Korrekturläsning
  • Manusläsning av skönlitterära texter

Föreläsningar för lärargrupper och föreningar, enligt överenskommelse från 30 minuter till halvdag, på något av följande teman:

- Skönlitteraturen i släktforskarens tjänst.
Vilka texter från olika tider kan ge hjälp att framkalla bilden av tiggerskans, mamsellens och adelsfrökens liv? Vem berättar om kvinnors liv i fält vid krigarnas sida, och vem ger liv åt den ogifta modern och den nöjeslystne herrn?

- Hilma Angered Strandberg – författare av tio böcker från Sverige och Amerika (där hon bodde i flera år).
Dotter till Svenska Akademiens ständige sekreterare, tidigt föräldralös och utan pengar, telegrafstationsföreståndare, konstnärshustru, emigrant och hemvändare… ett fattigt men innehållsrikt liv, som ingen skildrat bättre än hon själv!

- Från talspråkliga kulturer till datoriserade samhällen; om hur tekniken påverkar berättande och beskrivandet.

- Litterär gestaltning ur läsar- och författarperspektiv.
Vad gör din personliga berättelse litterär? Hur får du den att angå dina läsare? Vilken betydelse har textens form och uppbyggnad? Studiematerial: Far ror (se nästa sida). Kursdeltagarna läser, skriver och diskuterar egna och andras texter. Omfattning och tidsplanering i samråd med beställaren.

Studera som Vuxen

En oumbärlig handbok för dig som tänker studera eller studerar på komvux eller folkhögskola! Innehåller information om bl.a. Betygssättning, studiemedel och hur man lyckas med sina studier.

Förlag: Studentlitteratur

På spaning efter min text

Denna bok är avsedd att leda till dialog om egna och andras texter, om den skönlitterära texten i våra liv, och i våra förfäders.

Många av de texter som ryms här har varit publicerade som krönikor på Ord & visors hemsida. För att passa in i en bok har en del av dem bearbetats. Till krönikorna har lagts en del övningsuppgifter. Tanken är att man ska få experimentera med språket, tänja på gränserna för sitt personliga uttryckssätt. Skrivandet kommer att leda till insikter om hur sådant som stil, perspektiv och genrer kan fungera.

  • Finns inspiration?
  • Måste författare läsa böcker?
  • Måste man skriva rätt?
  • Måste man tala sanning?
  • Vad är vackert språk?

Du får övningar i olika gener, som dikt och novell. Du lär dig gestalta personer, tider och platser, på ett levande sätt.

Boken är utformad så att det passar att både arbeta i grupp eller ensam. Därför innehåller den resonemang kring texter och uppgifter, något som gör att man blir en mer uppmärksam och engagerad läsare - även om man inte skriver själv.

Nu finns en innehållsrik studiehandledning till den på Ord & visors hemsida.

Författare: Lilian Perme

Förlag: Ord & visor

Kan beställas på: ordburk@hotmail.com eller boka@ordvisor.se

Så kan man skriva

Författare: Lilian Perme och Kersti Yula

Förlag: Ord & Visor

Kan beställas på: boka@ordvisor.se

Flexibelt lärande

"Författarna beskriver flexibelt lärande som en väg till frihet under ansvar för alla inblandade: elever, lärare och skolledning. /---/ Flexibelt lärande bygger på författarnas egna erfarenheter. Boken rymmer såväl översiktliga resonemang som konkreta exempel på hur undervisning kan planeras. I texten görs också kopplingar till läroplan, kursplaner och pedagogisk litteratur."

Från bokens baksidestext

Författare: Lilian Perme, Susanne Kjellin, Lars Skärgren

Förlag: Studentlitteratur

Far ror

Boken innehåller tre noveller om Ester, och utspelas år 1900, 1921 och 1954.

Pris: 55 kr, beställs från författaren direkt på: ordburk@hotmail.com

Lilian Perme

Läromedelsförfattare, utbildningsledare, universitetsadjunkt, har haft kurser i bl a skrivprocessmetodik för lärare och undervisat i litterär gestaltning.

Belönad med Svenska Akademiens svensklärarpris.

Prisbelönt novell 2011: Far ror

Boken innehåller tre noveller om Ester, och utspelas år 1900, 1921 och 1954.

Pris: 55 kr, beställs från författaren direkt på: ordburk@hotmail.com